15 årig bloggerska hjälper minska stigmat kring OCD

Teenage blogger Ellen White

Ellen White är bara 15 år men har ändå lyckats bli en kämpe som sprider kunskap och ett positivt budskap kring OCD. Genom sin blogg och Youtubekanal har hon skapat ett nätverk där medlemmarna kan ge stöd åt varandra.

Whites initiativ där hon skingrar myterna kring OCD via social media vann henne Blogger of the year award. White var övertygad om att det fanns andra som också hade OCD och bestämde sig att hennes blogg vore ett utmärkt sätt att ta kontakt med andra. White beskriver att människor i alla olika åldrar nu skriver till henne och tackar henne för hennes arbete.

White tycker även att det är viktigt att prata om andra frågor, som tillgången till psykologer för unga. White anser själv att hon fick jättebra hjälp av en psykolog även om hon fick vänta länge på det men tycker att det är synd att så många måste vänta för att få rätt hjälp.

White upplever att personer har blivit mer öppna kring stigmat kring  OCD sedan hon började sin blogg för 1.5 år sedan. Hennes viktigaste mål är att fortsätta sin kampanj och göra sitt för att minska stigmat till psykisk ohälsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *