Category Archives: Hjärnan

Felaktiga signaler i hjärnans kontrollsystem kan ha koppling till OCD

OCD in the brainForskare har hittat en koppling mellan OCD och överaktivitet i områden i hjärnan kopplade till rutiner.

Tidigare forskning har även visat att caudate nucleus, ett område kopplad till rutiner är överaktivt för personer som lider av OCD.

Forskningen kan även vara viktig för att förstå hur missbruk av alkohol eller droger uppstår.

Likheterna mellan missbruk och tvång är att individen förlorar exekutiv kontroll över sina handlingar, troligtvist p.ga. felsignaler mellan områden i hjärnan som styr rutiner och områdena i hjärann som kontrollerar medvetna handlingar, som de prefrontala cortex.

Att forskning visar på att det verkligen finns förändringar i hjärnan är positivt för individer med OCD då det ökar kunskapen som finns om sjukdomen. Att det finns förändringar i hjärnan betyder däremot inte att OCD är ett tillstånd som inte går att behandla. Flera studier har visat att behandling med hjälp av KBT kan leda till positiva förändringar i hjärnan efter behandling.

Läs mer om studien här