Monthly Archives: December 2014

OCD

OCD eller tvångssyndrom är ett vanligt förekommande problem hos både barn och vuxna.

Alla människor har ibland tvångstankar och tvångshandlingar men om dessa handlingar eller tanker blir ett så stort problem att det påverkar livet negativt kallas detta för OCD eller tvångssyndrom.

OCD präglas av tvångstankar som kopplas till tvångshandlingar.

Jag måste kolla att spisen är avstängd så att inte min lägenhet brinner upp. (tvångstanke)

Kollar spisen och ångesten minskar (tvångshandling)

Behandling av OCD sker i första hand med hjälp av psykologisk behandling med hjälp av kognitiv-beteendeterapi (KBT).

I KBT-behandling lärs ut hur ångest påverkar oss och grunderna i exponering som är en effektiv behandling mot tvång.