Monthly Archives: January 2015

15 årig bloggerska hjälper minska stigmat kring OCD

Teenage blogger Ellen White

Ellen White är bara 15 år men har ändå lyckats bli en kämpe som sprider kunskap och ett positivt budskap kring OCD. Genom sin blogg och Youtubekanal har hon skapat ett nätverk där medlemmarna kan ge stöd åt varandra.

Whites initiativ där hon skingrar myterna kring OCD via social media vann henne Blogger of the year award. White var övertygad om att det fanns andra som också hade OCD och bestämde sig att hennes blogg vore ett utmärkt sätt att ta kontakt med andra. White beskriver att människor i alla olika åldrar nu skriver till henne och tackar henne för hennes arbete.

White tycker även att det är viktigt att prata om andra frågor, som tillgången till psykologer för unga. White anser själv att hon fick jättebra hjälp av en psykolog även om hon fick vänta länge på det men tycker att det är synd att så många måste vänta för att få rätt hjälp.

White upplever att personer har blivit mer öppna kring stigmat kring  OCD sedan hon började sin blogg för 1.5 år sedan. Hennes viktigaste mål är att fortsätta sin kampanj och göra sitt för att minska stigmat till psykisk ohälsa.

Tre kända personer med OCD

Tre kända personer med OCD

churchill

Att ha svårigheter med tvång är vanligt. Det kan kännas som om man är ensam med att ha svårighter men OCD är i själva verket en av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa.

Här är en lista med tre kända människor som också hade svårigheter med tvång.

Sir Winston Churchill – ledde Storbrittanien till seger under andra världskriget. Han anses av många vara en av de största ledarna i krigstid. Winston Churchill fick Nobelpriset i litteratur och blev den första personen som blev hedersmedborgare i USA. Trots hans stora livsgärning beskrev han själv att han under hela sitt vuxna liv hade svårigheter med OCD och nedstämdhet.

Nikola Tesla – Nikola Tesla var en uppfinnare i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som är mest känd för sina uppfinningar inom elektricitet och magnetism. Tesla hade bacillskräck och avskydda runda föremål och gjorde ofta saker 3 gånger. Vid måltider räknade han alltid vikten på sin mat och använde exakt 18 servetter. Han uppfann bland annat trådlös kommunikation som möjliggjorde radion. Han ansågs av sin samtid vara en av sin tids främsta ingenjörer och är även idag ansedd som en av de främsta vetenskapsmännen genom tiderna med bland annat bilföretaget Tesla namngett i hans ära.

.David Beckham – David Beckham lider av OCD som gör att han behöver ha konstant rent kring sig och alltid strävar efter perfektion i sin omgivning. All form av röra blir ett problem som måste hanteras. Beckhams tvångssyndrom gör att allt behöver finnas i par, om det finns tre böcker på ett bord måste en bok läggas till eller dras ifrån. Trots sina svårigheter med tvång har David Beckham blivit en av de främsta fotbollsspelarna i modern tid.

Ny sida samlar information kring BDD

Body Dysmorphic Disorder (BDD) är en form av tvångssyndrom där personen upplever att deras kroppar ser märkliga och fula ut. Personer med BDD upplever ofta att de är extremt oattraktiva vilket kan leda till ett stort lidande då personen undviker kontakt med andra och det försvårar möjligheten att umgås med andra i sociala situationer.

BDD är en form av tvångssyndrom som det tidigare inte har funnits så mycket information och forskning kring så det är glädjande att se att OCD-foundation nu skapat en sida med information kring Body Dysmorphic Disorder där individer kan hitta en terapeut och söka hjälp för sina svårigheter.

Behandling med hjälp av KBT är effektiv för den som lider av Body Dysmorphic Disorder.

Här finns en länk till sidan. 

Felaktiga signaler i hjärnans kontrollsystem kan ha koppling till OCD

OCD in the brainForskare har hittat en koppling mellan OCD och överaktivitet i områden i hjärnan kopplade till rutiner.

Tidigare forskning har även visat att caudate nucleus, ett område kopplad till rutiner är överaktivt för personer som lider av OCD.

Forskningen kan även vara viktig för att förstå hur missbruk av alkohol eller droger uppstår.

Likheterna mellan missbruk och tvång är att individen förlorar exekutiv kontroll över sina handlingar, troligtvist p.ga. felsignaler mellan områden i hjärnan som styr rutiner och områdena i hjärann som kontrollerar medvetna handlingar, som de prefrontala cortex.

Att forskning visar på att det verkligen finns förändringar i hjärnan är positivt för individer med OCD då det ökar kunskapen som finns om sjukdomen. Att det finns förändringar i hjärnan betyder däremot inte att OCD är ett tillstånd som inte går att behandla. Flera studier har visat att behandling med hjälp av KBT kan leda till positiva förändringar i hjärnan efter behandling.

Läs mer om studien här