Barn och OCD/ tvångssyndrom

Även barn kan lida av OCD/ tvångssyndrom. Ibland kan det vara svårt att upptäcka OCD hos barn. Att oroa sig och fundera över saker är normalt när vi är unga. Men när det går över en viss gräns kan det vara skadligt och påverka vårt liv i en negativ riktning.

Alla barn förtjänar en frisk och lycklig barndom, men ibland händer jobbiga saker. Det som är så bra är att det finns hjälp att få.
Alla barn förtjänar en frisk och lycklig barndom, men ibland händer jobbiga saker. Det som är så bra är att det finns hjälp att få.

Precis som när det gäller OCD/ tvångssyndrom hos vuxna har barn som utvecklat OCD plågsamma tankar och ritualer kring hur de ska hantera dessa tankar för att inte något hemskt ska hända.

Barn med OCD/ tvångssyndrom kan oroa sig för att något farligt ska drabba deras föräldrar, eller för att de själva ska råka ut för något. De kan likt vuxna få tvång kring tvättande och symmetri och ordning.

Om du är förälder och tror att ditt barn kan lida av OCD/ tvångssyndrom kan du läsa mer här:

  • Förälder OCD/ tvångssyndrom.

Är du barn och känner att det är något med dina tankar som inte riktigt är som inte känns bra kan du klicka på länken härunder:

  • Barn OCD/ tvångssyndrom.

Under behandling för OCD och tvångssyndrom finns mer information om vart du kan vända dig för att få hjälp att bli av med dina tvångstankar och dina tvångshandlingar.