Föräldrar OCD/ tvångssyndrom

Är du förälder och misstänker att ditt barn lider av tvångstankar och tvångshandlingar? Här har vi samlat information om vad som kan vara bra och veta och värt att tänka på.

OCD/ tvångssyndrom barn
Med rätt hjälp och stöttning kan ditt barn bli fri från tvångstankar och tvångshandlingar.

Som barn kan det vara svårt att berätta om tvångstankar och tvångshandlingar. Dels för att barn kan känna skam, men också för att de inte alltid förstår att deras tankar och handlingar inte är normala. Även som förälder kan det vara svårt att förstå vad som är fel. Ofta ser du som förälder att något inte är som det ska, men du kanske inte kan sätta fingret på vad det är.

Symtomen för OCD/ tvångssyndrom hos barn kan likna symtom för ADHD, ångest och autism. Därför kan det ibland ta tid innan ditt barn får rätt diagnos och vård.

När vi pratar om OCD/ tvångssyndrom pratar vi om tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar förekommer hos de flesta. Skillnaden mellan tvångstankar hos någon som har OCD och någon som inte har det, är att personen med OCD agerar på tanken vilket gör att tankarna blir mer frekventa och plågsamma. Exempel på tvångstankar hos barn kan vara:

 • Oro över bakterier, att smittas eller dö.
 • Oro över att något ska hända, eller att göra fel.
 • Känslan av att saker måste vara “exakt rätt”.
 • Rädsla för att göra någon illa.
 • Sexuellt störande och ovälkomna tankar.

För att inte tvångstankarna ska “slå in” så utför barnet ritualer eller neutraliserar. Det vill säga gör en motaktion. Exempel på sådana kan vara:

 • Tittar flera gånger om dörren är låst.
 • Tvättar händerna mer än vad som behövs för att bli ren.
 • Ordnar och arrangerar saker så att de står “rätt”.
 • Säger ord tyst för sig själv.
 • Söker försäkringar (frågar saker som “kommer allt bli okej idag”)

Vi vill verkligen påpeka att det inte är något fel på barn med OCD/ tvångssyndrom. Att ditt barn har plågsamma tankar om att skada någon betyder inte att han eller hon är mer benägen att göra någon illa. Tvärtom har det visat sig att barn och vuxna med den är typen av tankar är mindre benägna att skada andra. Det är barnets behov att utföra tvångshandlingar som gör att tvångstankarna fortsätter.

Barn får inte OCD/ tvångssyndrom på grund av något som du som förälder har gjort fel. Däremot finns det saker som du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn.

Hur pratar du med ditt barn om tvångssyndrom?

Prata med barn om OCD och tvång
Ibland kan det som förälder vara svårt att veta vad man ska säga då ens barn mår dåligt, vi hjälper dig.

En bra början är att prata med ditt barn. Om du märker att ditt barns rutiner förändras på ett sätt som oroar dig kan du ställa en öppen fråga till ditt barn. Du kan säga:

“Jag har märkt att du varit tankspridd den senaste tiden, är det något speciellt du tänker på?”. 

Om ditt barn inte vill svara på frågan eller säger att det inte är något speciellt kan du säga:

“Alla människor har bekymmer ibland, du kan berätta för mig om dina”.

När du pratar med ditt barn är det viktigt att du inte låter anklagande eller orolig. Ett barn med OCD/ tvångssyndrom kan vara ännu känsligare än andra barn för att du ska bli ledsen eller må dåligt. Försök därför ha en så normal ton som möjligt. Att du känner dig orolig och ledsen är förståligt, men lämna dina känslor utanför och prata med någon annan vuxen om dem.

Du kan också fråga ditt barn när han eller hon utför något som kan vara ritualer eller tvångshandlingar. Du kan säga:

“Du har repeterat den där handlingen många gånger nu, är du orolig för att något ska hända?”

Det kan vara hjälpsamt att titta på en film om barn i samma situation. Barn har lättare att identifiera sig med andra barn. En film som kan vara hjälpsam “Mamma jag har blivit knäpp”, en film skapad av Svenska OCD förbundet. Du hittar en trailer till filmen här under:

Skapa en trygg miljö för ditt barn

Vissa dagar kommer vara perfekta, andra svårare, uppmuntra ditt barn och skapa en trygg miljö.
Vissa dagar kommer vara perfekta, andra svårare, uppmuntra ditt barn och skapa en trygg miljö.

Barn med OCD/ tvångssyndrom kan ha svårt att hantera förändringar. Det spelar ingen roll om förändringen är positiv, utan det kan ändå vara mycket psykiskt krävande för barnet. Med det sagt så ska du inte sluta förändra saker i ditt barns miljö, det kommer inte hjälpa någon. Däremot är det viktigt att du respekterar ditt barns känslor. Du ska inte säga:

“Nu är det bara såhär och det får du leva med”. 

Säg istället:

“Jag förstår att det här måste vara jobbigt för dig, inte konstigt att dina symtom har förvärrats”. 

Om ditt barn har påbörjat en behandling för OCD/ tvångssyndrom finns det några saker som kan vara bra att tänka. Vägen mot en symtomfri vardag kommer inte vara rak. Den kommer vara krokig och innehålla motgångar. Var bredd på det.

Jämför inte ditt barns beteende med hur det var innan han eller hon utvecklade OCD. Det är inte hjälpsamt för varken dig eller ditt barn. Undvik också att jämföra ditt barns framgångar från dag till dag. Om du ser att ditt barn lider ett nederlag kan du säga “i morgon är en ny dag, få försöker vi igen”.

Du ska aldrig delta i ditt barns ritualer. Det är lätt att säga men kan vara svårt när du ser hur ditt barn drabbas av ångest eller ilska kan det vara svårt. Ibland kan det till och med kännas som att du gör ditt barn illa. Och det kanske du också tillfälligt gör, men på sikt vinner både du och ditt barn på att du står emot impulsen att delta i ritualer och tvång.

Ditt barn kommer kanske söka försäkringar hos dig och fråga saker som “är du säker på att jag verkligen av spisen?”. Svara kort och enkelt på sådana frågor. Du kan säga “det lär vi ju märka”.

Dina barns tankar är bara tankar och behandlingen mot OCD/ tvångssyndrom går till stor del ut på att barnet ska förstå detta. Om du deltar i ritualer säger du på ett omedvetet plan till ditt barn att tankarna faktiskt är farliga.

Något som kommer hjälpa ditt barn mycket är om du lägger ned tid på att se små framsteg. Det som kan verka obetydligt kan vara en stor bedrift för ditt barn. När du märker de små framstegen får du ditt barn att känna sig stolt och lägger grunden för fortsatta framgångar.

Ibland kan det kännas som om hela din och din familjs vardag plötsligt kretsar kring OCD/ tvångssyndrom. Det är viktigt att du och din familj får en paus och andhämtning. Om ditt barn har syskon kan det vara en bra idé att göra saker med bara syskonet ibland. Att avsätta tid i eller utanför hemmet där fokus bara ligger på barnet som inte har OCD.

En annan värdefull teknik för att undvika att ditt hem domineras av OCD kan vara att avsätta tid för när ni pratar om OCD. Bestäm dig för att varje dag klockan halvåtta pratar jag med mitt barn om vad som har varit jobbigt och vad som har gått bra under dagen.

Ta hand om dig själv

Föräldrar till barn med OCD/ tvångssyndrom
Kom ihåg flygvärdinnans kloka råd!

Du måste också komma ihåg att du är viktig. Om inte du mår bra och tar hand om dig själv kommer du inte kunna hjälpa ditt barn. Det här kan vara den svåraste utmaningen av alla för föräldrar som har barn med OCD/ tvångssyndrom. Du kan ta hand om dig själv på olika sätt. Här nedan följer några exempel (läs dessa, de är viktiga):

 • Avsett egentid i din kalender för sådant du tycker om.
 • Läs om OCD men gräv inte ner dig i fakta (sätt en tidsgräns även här).
 • Prata med en psykolog.
 • Prata om vad som är jobbigt med dina vänner.
 • Prata om saker som inte är jobbigt med dina vänner.
 • Motionera.
 • Mindfulness.
 • Påminn dig själv om att det inte är ditt fel att ditt barn har OCD/ tvångssyndrom.

Lyssna till flygvärdinnornas  kloka råd om gasmasken. Innan du hjälper ditt barn på med masken måste du hjälpa dig själv!

Ibland kan det som förälder vara svårt att veta var du ska vända dig, eller så kanske du bara behöver någon som lyssnar. Vi brukar säga att barnen vi pratar med är modiga och starka, men du som förälder är också stark och modig. Om du behöver någon att prata med för att samla lite extra styrka kan du trycka på knappen nedan. Ditt mejl kommer hamna hos någon av våra psykologer.

Prata med ditt barns skola

Skola och OCD tvång barn
Du och ditt barns skola delar samma mål, att ditt barn ska må och prestera så bra som möjligt

Ditt barn spenderar en stor del av sin tid i skolan. Att prata med personalen där är därför en nödvändighet för att ditt barn ska må så bra som möjligt.

Ibland kan det kännas jobbigt att prata med skolan. Kanske är du rädd att ditt barn ska bli stämplat eller betraktat som annorlunda, men faktum är att rädslan i så gott som alla fall är helt obefogad. Däremot kan det vara oerhört jobbigt för ditt barn att skolpersonalen inte vet vad han eller hon går igenom.

Ett utmärkt sätt att informera läraren kan vara att sätta upp ett möte där du tillsammans med skolpsykologen berättar om ditt barns tillstånd.

Precis som när det gäller det egna hemmet ska inte skolmiljön anpassas för att upprätthålla ett tvångsmässigt beteende. Istället kan läraren kan hjälpa till då han eller hon ser att ditt barn fastnar i ett negativt mönster.

Att berätta för skolan bidrar också till en ökad förståelse kring varför vissa saker tar längre tid eller är svårare för ditt barn än för andra barn.

Kom ihåg att du och skolans mål är gemensamt, att ditt barn ska klara sig igenom sina skolår med så bra resultat och mående som möjligt!

Behandling för barn med OCD/ tvångssyndrom

BUP ocd tvång hos barn
Vänd dig till BUP om du oroar dig, de finns där för att hjälpa dig och ditt barn

När det kommer till behandling för barn med OCD/ tvångssyndrom vänder du dig till ditt närmaste BUP kontor. Misstänker du att ditt barn lider av OCD/ tvångssyndrom är det bra att kontakta vården så snabbt som möjligt så att ni tillsammans kan få hjälp att hitta tillbaka till en bra och trygg vardag.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@ocd.nu. En leg psykolog kommer att besvara din fråga inom cirka en arbetsdag.