Kontaminering, tvångsmässigt tvättande

Kontaminering handlar om ett överdrivet behov av att tvätta sig och göra sig ren. Tvångstankarna som ligger till grund för tvättandet handlar ofta om rädsla för att själv smittas av någon sjukdom eller att smitta någon anhörig. 

OCD och överdrivet tvättande
För den som har OCD handlar det inte om att bli ren, utan att känna sig ren.

För att förhindra sjukdom, eller till och med död utvecklas tvångshandlingar kopplade till att bli ren. Här nedan kan du läsa om ritualer som är vanliga i samband med kontaminering:

  • Undvika offentliga toaletter av rädsla för att smittor.
  • Rädsla för att komma i kontakt med kemikalier.
  • Rädsla för att ta i hand.
  • Undvika att ta i handtag
  • Obehag över att behöva befinna sig på ett sjukhus eller i ett väntrum.
  • Inte vilja äta på ett café eller en restaurang.
  • Känna obehag av att vara i en folkmassa.
  • Undvika röda objekt och fläckar som påminner om blod.
  • Överdriven tandborstning.
  • Rengöring av kök och badrum.

Den som har tvångssyndrom kring kontaminering tvättar sig ofta flera gånger om dagen. Till skillnad från någon som inte lider av OCD är inte målet med tvättningen att bli ren, utan att känna sig ren.

Att ha ett överdrivet behov av att tvätta sig kan få många negativa konsekvenser. Rent fysiskt kan huden ta skada, men tvättritualerna kan också leda till ett begränsat liv. Den som lider av OCD kan undvika platser som han eller hon känner är smutsiga eller låta bli att utföra vissa aktiviteter. Tvättandet kan också ta upp mycket tid och försena den drabbade till skola eller arbete.

Mental kontaminering och OCD

Det finns också något som kallas mental kontaminering. Till skillnad från vid “vanlig” kontaminering är det här känslor som ligger till grund för den upplevda smutsigheten. 

Mental konatminering och OCD
Mental kontaminering är ofta kopplad till en traumatisk upplevelse

Mental kontaminering kan uppstå efter att någon utsatts för till exempel ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt.

För den som lider av mental kontaminering kan tvångstankarna kretsa kring personen som utförde dådet. Att befinna sig på platser som påminner, att se en facebookprofil eller att höra personens namn kan ge upphov till behovet att tvätta händerna eller duscha. I vissa fall kan det bara tanken på händelsen eller personen räcka för att känna sig oren.

Mental kontaminering uppstår ofta som följd av ett trauma. Det blir ett sätt att hantera starka känslor av ångest. Om du varit utsatt för ett trauma kan du läsa mer om hur traumatiska händelser påverkar oss på vår systersida som handlar om posttraumatisk stress.