OCD Test

Det här formuläret är skapat för att bedömda svårighetsgrad och symptom för den som lider av tvångssyndrom (OCD).

Innan du svarar på frågorna, läs igenom följande definition av tvångstankar och tvångshandlingar.

Tvångstankar är ovälkomna eller obehagliga ideer, tankar, bilder eller impulser som du vid upprepade tillfällen kommer att tänka på. Du kan känna de som att dessa tankar är emot din vilja. Tankarna kan vara motbjudande för dig och är ofta orimliga och kan gå helt emot din egen vilja och personlighet. Till exempel, upprepade tankar eller impulser att skada dina barn, även om du aldrig skulle göra någonting sådant).

Tvångshandlingar är beteenden eller handlingar som du känner dig uppmanad att genomföra, även om du själv kan förstå att handlingarna är orimliga eller överdrivna. Du kan ibland försöka motstå handlingar, vilket kan upplevas som väldigt svårt. Du kan känna oro som itne minskar innan du utfört handlingen.

Svara på varje fråga baserad på hur ofta beteenden har förekommit under föregående vecka. De första fem frågorna handlar om tvångstankar och de sista fem frågorna handlar om tvångshandlingar.

Hur mycket av din tid upptas av tvångstankar?

 • Ingen
 • Mindre än 1 timma per dag
 • 1-3 timmar per day
 • 3-8 timmar per dag
 • Mer än 8 timmar per dag

Hur mycket påverkar dina tvångstankar din förmåga att fungera social, i ditt arbete eller vid andra tillfällen?

 • Ingen
 • En viss påverkan, men ingen funktionsnedsättning
 • Självklar påverkan, men hanterbar
 • Allvarlig påverkan
 • Extrem påverkan, extrem funktionsnedsättning

Hur mycket ångest skapar dina negativa tankar?

 • Ingen
 • Mild, inte alltför störande
 • Måttlig, störande men fortfarande hanterbar
 • Svår, mycket störande
 • Extrem, nästan konstant funktionsnedsättande ångest

Hur stor ansträngning gör du för att motstå tvångstankarna?

 • Gör alltid en ansträngning för att motstå, eller behöver inte ens motstå tankarna
 • Försöker motstå för det mesta
 • Gör vissa försök att motstå
 • Ger motvilligt med mig inför alla tvångstankar
 • Ger fullkomligt medvetet med mig inför alla tvångstankar

Hur stor kontroll har du över dina tvångstankar?

 • Fullständig kontroll
 • Mycket kontroll, burkar vanligtvis kunna stoppa eller avleda tvångstankar med viss ansträngning och koncentration
 • Måttlig kontroll, klarar ibland av att stoppa eller avleda tvångstankar
 • Lite kontroll, klarar sällan av att stoppa eller avleda tvångstankar
 • Ingen kontroll, klarar sällan av att ens för ett ögonblick ändra tvångstankar

Hur mycket tid lägger du ned på tvångshandlingar?

 • Ingen
 • Mindre än 1 timma per dag
 • 1-3 timmar per dag
 • 3-8 timmar per dag
 • Mer än 8 timmar per dag

Hur mycket påverkar dina tvångshandlingar ditt fungerande socialt, i ditt arbete eller i andra sammanhang?

 • Ingen
 • En viss påverkan, men ingen funktionsnedsättning
 • Självklar påverkan, men hanterbar
 • Allvarlig påverkan
 • Extrem påverkan, extrem funktionsnedsättning

Hur mycket ångest skulle du få om du förhindrades att genomföra dina tvångshandlingar?

 • Ingen ångest
 • Bara lite ångest
 • En del ångest, men hanterbar
 • Framträdande och störande ångest
 • Extrem, handlingsförlamande ångest

Hur stor ansträngning gör du för att motstå tvångshandlingarna?

 • Gör alltid en ansträngning för att motstå, eller behöver inte ens motstå tvångshandlingarna
 • Försöker motstå för det mesta
 • Gör vissa försök att motstå
 • Reluctantly yield to all complusions
 • Ger fullkomligt medvetet med mig inför alla tvångshandlingar

Hur stor kontroll har du över tvångshandlingarna?

 • Fullständig kontroll
 • Stor kontroll, brukar oftast kunna stoppa eller avleda tvångshandlingar med viss ansträngning och koncentration
 • Måttlig kontroll, burkar ibland kunna stoppa eller avleda tvångshandlingar
 • Lite kontroll, brukar sällan lyckas stoppa eller avleda tvångshandlingar
 • Ingen kontroll, klarar sällan av att ens för ett ögonblick ändra tvångshandlingar