OCD/ tvångssyndrom och föreläsningar

Vi som arbetar med sidan ocd.nu är psykologer och informatörer. Vårt mål är att sprida kunskap och hjälpa människor som lider av OCD/ tvångssyndrom. Det gör vi genom den här plattformen, men också genom föreläsningar.

Föreläsningar om OCD/ tvångssyndrom
Genom kunskap kan vi ta bort stigmatisering kring OCD och tvångssyndrom och hjälpa dem som är drabbade att må bättre igen.

Både inom skol och företagsvärlden finns det ett värde i att skaffa sig kunskap om OCD/ tvångssyndrom. Det är inte alltid självklart vem som lider av OCD och tvång, sjukdomen kan ta sig uttryck på många sätt. Däremot är det alltid en god investering att hjälpa den som är drabbad och att göra skolkamrater eller anställda medvetna om problematiken kring tvångstankar och tvångshandlingar.

Vi har dels psykologer som aktivt jobbar med sidan OCD.nu men också ett brett kontaktnät som gör att vi kan förmedla en föreläsare som passar just dig och ditt syfte.

Om ditt företag eller din organisation är intresserad av föreläsningar om social fobi får ni gärna kontakta oss så berättar vi mer.

amanda.hultin@ocd.nu.