Påträngande tankar

Påträngande tankar vid OCD är när en person lider av påträngande tankar som är obehagliga och motbjudande. Till exempel tankar på att misshandla eller våldta en anhörig.

OCD och påträngande tankar
De med OCD är minst sannolika att utföra någon hemsk handling.

Eftersom tankarna är inte är medvetna skapar de extrem stress för den som är drabbad. Bara tanken på att ha sådana tankar kan i sig vara fruktansvärd. Vi vet däremot att personer med OCD är de som är minst troliga att agera på tankarna, delvis eftersom de finner de så motbjudande att de gör allt för att undvika dem.

Påträngande tankar kan finnas inom alla områden, men de vanligaste är att inom OCD ha tankar inom följande kategorier.

 • Relationer.
 • Sexuella tankar.
 • Magiskt tänkande.
 • Religiösa.
 • Våldsamma tankar.

Påträngande tankar angående en relation – Överdriven tveksamhet om lämpligheten hos sin partner, eller sin egen sexualitet är.

 • Att konstant analysera hur starka dina känslor är för din partner, att sätta partnern och relationen under ett mikroskåp för att hitta fel.
 • Att ständigt behöva söka bekräftelse och tillåtelse från sin partner.
 • Tvivel kring om din partner är otrogen.
 • Tvivel kring om du själv skulle kunna vara otrogen mot sin partner.
 • Ifrågasättande av den egna sexualiteten och att ha känslor, tankar och impulser om att vara attraherad av någon av samma kön.

Den ständiga analysen och ifrågasättandet av relationen och sin partner skapar ofta ett starkt tryck på relationen och resultatet blir att personen med OCD gör slut för att bli av med tvivlet och ångesten. Tyvärr återkommer mönstret svårigheterna i nya relationer.

Sexuella påträngande tankar

Sexuella påträngande tankar är tvångstankar  om att oavsiktlig begå sexuella övergrepp mot barn. Eller ett konstant ifrågasättande av sin egen sexualitet. Exempel på sådana tankar är:

 • Rädsla över att vara en pedofil eller att vara sexuellt attraherad av barn.
 • Rädsla över att vara sexuellt attraherad av människor i sin familj.
 • Rädsla över att vara sexuellt attraherad av människor av samma kön.
 • Tankar om att ta på barn.
 • Påträngande sexuella tankar om Gud eller andra religiösa personer.

Det konstanta analysen och ifrågasättande av den egna sexualiteten eller tankarna om att vara attraherad av barn kan göra att det känns mycket svårt för den drabbade att söka hjälp. Då det finns en rädsla för att uppfattas som sexuellt avvikande eller pedofil.

En person som upplever dessa tankar kan undvika allmänna platser för att minska risken att vara i kontakt med barn. De kan också undvika att spendera tid med yngre medlemmar av familjen. För en förälder med denna sjukdom kan det medföra stor ångest att bada eller krama sitt eget barn vilket såklart blir en stor sorg både för barnet och föräldern.

Magiskt tänkande

Vid magiskt tänkande handlar rädslan om att bara att tänka på någonting dåligt kommer öka sannolikheten att det händer. Den som lider av detta är plågas av påträngande negativa tankar. Personen försöker bli av med tankarna genom att genomföra ritualer, som ofta är jobbiga och tidskrävande.

Exempel på en sådan tanke är: “Jag kommer att strypa någon” och tro att själva tanken ökar risken för att det ska hända i verkligheten.

Här nedan kan du läsa fler magiska tankar:

 • En viss färg eller ett visst nummer ger tur eller otur.
 • Vissa dagar har otur eller tur med sig.
 • En partners död kan förutspås.
 • En tanke kan orsaka en olycka.
 • Att gå på sprickor i vägen kan orsaka olyckor.
 • Att gå på en begravning kommer göra att någon dör.
 • Man kan oavsiktligt skada andra med tankar.
 • Om man hör ordet död måste man säga ordet liv för att förhindra döden.

Det finns ingen koppling mellan dessa tankar och en verklig händelse, men för någon som lider av OCD kan det kännas som det gör det. En känsla som skapar svår ångest och oro. Det kan resultera i att personen utför inre tvångshandlingar.

Våldsamma påträngande tankar

Våldsamma påträngande tankar präglas av en överdriven oro över att genomföra våldsamma handlingar mot personer i sin familj eller andra. Vanliga påträngande tankar är:

 • Att våldsamt skada ett barn eller någon närstående.
 • Att döda oskyldiga.
 • Att använda knivar eller andra skarpa vassa föremål.
 • Att hoppa framför ett tåg eller en buss.
 • Att förgifta sina närståendes mat.
 • Att agera på oönskade impulser, tex. att köra över någon, att hugga någon med kniv.

Många som lider av den här typen av rädslor anser att de själva är dåliga personer eftersom de har dessa tankar. De tror felaktigt att de har de här tankarna gör att de kommer agera på dem. Den konstanta analysen av dessa otäcka tankar blir oerhört stressande för individen och personen berättar sällan för vårdpersonal att de har den här typen av tankar.

En person som har den här sortens påträngande tankar kommer undvika allmänna platser och  områden där han eller hon tvingas vara social med andra för att minska risken att komma i kontakt med personer som kan skadas av tankarna.

Det är viktigt att poängtera att det är endast tankar och att de inte är medvetna. De är inte heller fantasier eller impulser som den som lider av OCD kommer att agera på.