Samlande och tvångssyndrom

En from av tvångssyndrom är samlande. Hur samlande hänger samman med OCD och tvång kommer vi berätta mer om på den här sidan. 

Tvångsmässigt samlande
Det är skillnad på vanligt samlande och tvångsmässigt samlande.

“Jag har alltid haft svårt att slänga saker. Magasin, tidningar, gamla kläder… Tänk om det kommer en dag när jag behöver dem? Jag vill inte riskera att slänga något som skulle kunna vara värdefullt. Högarna av föremål i vårt hus fortsätter växa, det är svårt att röra sig fritt och problematiskt för hela familjen att sitta runt köksbordet och äta”.

Att ha ett tvångsmässigt samlarbeteende handlar om att samla på sig saker oavsett om de egentligen har något användningsområde eller värde. Personer som är samlare kan inte avgöra vad som ska slängas och vad som kan vara bra att spara. Därför sparas allt.

I vissa fall är samlandet kopplat till tvångsmässiga inköp. Det kan handla om att den som samlar inte vill gå miste om ett kap eller söker efter det perfekta och unika köpet.

Symtom på ohälsosamt samlande kan vara:

  • Oförmågan att slänga saker.
  • Ångest då ett föremål ska slängas.
  • Svårigheter att kategorisera och organisera föremål.
  • Svårt att veta vart saker ska placeras.
  • Obehag när någon annan rör vid ens ägodelar.
  • Rädsla över att något viktigt ska ta slut.
  • Oro över att ha råkat slänga ett objekt.
  • Ett hem som blir obeboeligt, social isolering, finansiella problem och bekymmer med familjen.

Orsaken till tvångsmässigt samlande är en känsla av att kanske behöva ett föremål i framtiden, att något är oersättligt eller att det sentimentala värdet är för stort för att slänga iväg föremålet. Personen kan vara rädd att glömma bort en viss händelse om inte föremålet kopplat till händelsen behålls.

Ett problem för de som lider av OCD och samlande kan vara att samlandet leder till ett ohygieniskt och ohälsosamt hem. Det blir svårt att hålla rent i ett hus eller i en lägenhet där inget slängs. Ofta känner också den som lider av tvångsmässigt samlande skam och kan därför isolera sig socialt.

Det är svårt att hjälpa den som samlar på ett ohälsosamt sätt eftersom han eller hon sällan ser det som ett problem. Men det finns självklart hjälp att få. KBT är den behandling som visat sig ha bäst effekt.