Symmetri och ordning kopplat till OCD och tvång

Personer med den här typen av OCD har tvångstankar som handlar om att allt ska vara symmetriskt och “rätt”. Tvångstankarna leder till att de utför tvångshandlingar där de placerar föremål så att de står på vissa platser och är vinklade på ett visst sätt. 

Symmetri och OCD
För den som har tvångstankar kring symmetri och ordning kan det vara ångestframkallande när saker inte ligger på rätt plats.

Symtom på tvångsmässiga handlingar kring symmetri och ordning kan vara:

  • Att ha allting städad och på sin plats hela tiden.
  • Att alla bilder hänger helt rakt och i mitten.
  • Att alla burkar med konserver står åt rätt håll, oftast helt framåt.
  • Att alla kläder på galgen hänger perfekt och åt rätt håll.
  • Att allt är exemplariskt rent utan märken på fönster eller ytor.
  • Att böckerna i bokhyllorna står i perfekta rader.

Att ha ett tvångsmässigt beteende kring symmetri och ordning handlar inte om det vanliga personer ser som att ha ett “organiserat hem”. Utan handlar istället om ett beteende som gått överstyr och påverkar vardagen på ett negativt sätt.

Som med andra sorters tvång blir det tidskrävande och saker som personen vill eller behöver göra kan bli lidande.

Ingen ska behöva må dåligt på grund av sina tvångstankar och det går att bryta det negativa mönstret. Idag finns effektiv behandling att få i form av KBT och exponeringsövningar.