Symtom vid OCD och tvång

OCD kan vara isolerat till specifika sociala situationer, men det kan också vara så att den som lider av OCD och tvångstankar upplever obehag i flera sammanhang. Här nedan kan du läsa mer om symtom vid OCD och tvång.

OCD symtom tvång
OCD kan ge sig uttryck på olika sätt. Tvång kan handla om att kontrollera saker på ett överdrivet sätt, eller att tvätta sig fast man egentligen är ren.

Många som har OCD och tvångssyndrom fastnar i tankemönster som leder till oro och rädsla. Tankarna kan handla om att smittas av någon sjukdom, att en nära anhörig ska dö, att det ska bli krig eller att något annat hemskt ska hända. För att motverka att de skrämmande tankarna blir verklighet utför den som har OCD och tvångstankar så kallade ritualer. Exempel på sådana kan vara:

  • Att dubbelkolla orimligt många gånger, exempelvis om spisen är avstängd eller att dörren är låst.
  • Att tvångsmässigt räkna föremål eller annat.
  • Att tvätta händerna eller duscha mer än vad som egentligen behövs.
  • Att tvångsmässigt städa hemmet.
  • Att arrangera och sortera föremål efter ett specifikt mönster.
  • Att utföra saker i en viss förutbestämd ordning.
  • Att tyst repetera vissa ord eller fraser.

Det är vanligt att tvångstankarna och ritualerna ökar i samband med stress och oro. Tvångshandlingarna utförs för att neutralisera tvångstankarna och på så sätt bildas ett mönster som kan vara mycket plågsamt för den drabbade.

Den som lider av tvångstankar är rädda för att de skrämmande tankarna ska bli verklighet om han eller hon avstår från att utföra tvångshandlingarna. Ofta känner sig personen med tvångstankar lättad efter att tvångshandlingarna utförts. Det är därför svårt att avstå från impulsen att genomföra dem.

Även om du känner igen dig eller en anhörig i någon eller flera av dessa kriterier behöver det inte betyda att du eller din anhörig lider av OCD. Det är när tvångstankarna och ritualerna tar upp mer än en timmes tid av din dag, eller när det hindrar dig från att göra sådant du vill eller borde göra som det blir ett problem.

Om du känner att du behöver rådgivning angående OCD och tvångstankar kan du vända dig till:

Vårdguiden: Telefonnummer 1177.

Din närmsta vårdcentral.